Höstbrev 2020

HÖSTBREV 2020


Det finns mycket information på hemsidan: årsmötes- och styrelseprotokoll, områdets historik mm. Årets verksamhetsberättelse mm finns också där.

Gå in på http://www.buastrand.com/

Medlemmar i Samfällighetsföreningen kan logga in. Nya medlemmar erhåller inloggningsuppgifter efter mail till styrelsen. GPDR-förordningen gör att vi inte kan lägga ut medlemsmatrikeln. Om samtliga medlemmar mailargodkännande till styrelsen kan vi göra det, tills vidare kan du kontakta styrelsen för hjälp med adress eller tel nr till grannar.

Alla uppmanas att utsiktsröja bakom sina hus, även på obebyggda tomter. Det finns fortfarande många stora träd

som skymmer havsutsikten. Vi har fått påstötningar, men Samfälligheten råder inte över privat tomtmark, vi kan

bara be alla att överväga om man skymmer utsikten för grannar. Kolla gärna din egen baksida! Vill du låna röjsåg

så tala med Rolf Mattsson tel 0340-661675. Rishögar kan 1/8 till 1/4 läggas vid väg endast där ”RIS”-skyltar finns. Obs nya skyltar med noggranna instruktioner. Föreningen står för flisning.

Tänk på utebelysningar som bör vara diskreta och inte störa andra.


Ansvariga för Bua Strands vägar: Rudolf Johannesson och Per Sjödin.

Ansvariga för allmän platsmark: Agneta Rising, ilva Vallström, Sidsel Wållgren och Per Sjödin

IT-ansvarig: Rut Florentzson. Matrikel: Rut Florentzson och Curt Edenvik


Medlemsavgift Samfällighetsföreningen: Till de som anmält mailadress kommer separat mail med betalningsinformation, var god skicka mottagningskvitto, annars måste kassör Curt skicka brev. Övriga får brev, vilket medför arbete och kostnader, så meddela mailadress om det inte är gjort. Vid betalning via Internet ska

fastighetens nr och namn anges. 1500 kr för bebyggd fastighet, 150 kr för obebyggd fastighet

Summan ska sättas in på bankgiro nr 846-9694 senast 30/11. Påminnelseavgift kommer att tas ut enligt beslut på årsmötet.

Intresseföreningen:100 kr, även för Kvarndammsvägsområdet och Fiskelias tidigare medlemmar för att delta i Midsommarfirandet och Strandstädningen, njuta av marschaller på påskafton och få förmånen att varje år bli av med sitt ris i föreningens rishögar.

Ring Gunilla Lindgren 0707-911706 om Du önskar vintertillsyn.


Inför 2021

I. Kl. 17.00 på påskafton hämtas marschaller vid Skärskulle för utsättning på klipporna.

II. Strandrensning som vanligt påskdagen kl. 10.00 då vi samlas vid Skärskulle.


Med förhoppning om en skön höst och mild vinter.

Styrelsen

styrelsen@buastrand.com