Höstbrev 2019

Här kommer årets Höstbrev.

Vill Du har mer information finns mycket på hemsidan: årsmötes- och styrelseprotokoll, områdets historik mm.

Gå in på http://www.buastrand.com/

Medlemmar i Samfällighetsföreningen kan logga in. Nya medlemmar erhåller inloggningsuppgifter efter mail till styrelsen. GDPR-förordningen gör att vi inte kan lägga ut medlemsmatrikeln. Om samtliga medlemmar mailar godkännande till styrelsen kan vi göra det, tills vidare kan du kontakta styrelsen för hjälp med adress eller tel nr till grannar.


Alla uppmanas att utsiktsröja bakom sina hus, även på obebyggda tomter. Det finns fortfarande många stora träd och buskage som skymmer havsutsikten. Vi har fått påstötningar, men Samfälligheten råder inte över privat tomtmark, vi kan bara be alla att överväga om man skymmer utsikten för grannar. Kolla gärna din egen baksida! Vill du låna röjsåg så tala med Rolf Mattsson tel 076 3464882. Rishögar kan 1/8 till veckan efter påsk läggas vid väg endast där ”RIS”-skyltar finns. Obs nya skyltar med noggranna instruktioner. Föreningen står för flisning.

Tänk på utebelysningar som bör vara diskreta och inte störa andra, kontrollera gärna att den inte stör dina grannar.

EU-projektets bidragsdel är avslutad, fortsatt skötsel kommande 2 år är vårt ansvar. Vi har fått avtal med Länsstyrelsen som tagit på sig skötsel av det strandnära området runt Hovgårds Strandväg, resten ligger fortsatt på oss själva. Området är uppdelat i 6 zoner, se hemsidan där de boende i varje zon gemensamt förväntas hålla rent från sly efter bästa förmåga.

Ansvarig för uppföljning av EU-projektet: Agneta Rising

Ansvariga för Bua Strands vägar: Rudolf Johannesson och Per Sjödin.

Ansvariga för allmän platsmark: Agneta Rising, ilva Vallström, Sven Lusensky och Per Sjödin IT-ansvarig: Rut Florentzson. Matrikel: Rut Florentzson och Curt Edenvik

Medlemsavgift Samfällighetsföreningen: Till de som anmält mailadress kommer separat mail med betalningsinformation. Övriga får brev, vilket medför arbete och kostnader, så meddela mailadress om det inte är gjort. Vid betalning via Internet ska fastighetens nr och namn anges. 1500 kr för bebyggd fastighet, 150 kr för obebyggd fastighet

Summan ska sättas in på bankgiro nr 846-9694 senast 15/12. Påminnelseavgift kommer att tas ut enligt beslut på årsmötet.

Intresseföreningen:100 kr, även för Kvarndammsvägsområdet och Fiskelias tidigare medlemmar för att delta i Midsommarfirandet och Strandstädningen, njuta av marschaller på påskafton och få förmånen

att varje år bli av med sitt ris i föreningens rishögar.

Ring Gunilla Lindgren 0707-911706 om Du önskar vintertillsyn.


Inför 2020:

I. Kl. 17.00 på påskafton hämtas marschaller vid Skärskulle för utsättning på klipporna.

II. Strandrensning som vanligt påskdagen kl. 10.00 då vi samlas vid Skärskulle.


Med förhoppning om en skön höst och mild vinter.

Styrelsen

styrelsen@buastrand.com