Carl-Johan Nilsson, stadskamrer från Borås, köpte 1934 två utmarker på Bua Strand av Hugo Andersson (Henrikes Hugo) son på Berghem, som var den enda fastigheten på området vid den tiden. 1946 köpte han även gården Berghem eller Kvarnaslätta som den också kallades, som låg mellan utmarkerna. Området planerades av Fritz Hjalmar Thorén och bebyggdes så småningom efter Carl-Johans intentioner – låga, bruna eller grå hus med mörka tak. Carl-Johan var mån om att husen skulle smälta in i naturen och nästan inte synas från havet. Det berättas historier om hur Carl-Johan roddes ut i båt varifrån han satt och vinkade med armarna så att husen inte skulle bli för höga eller störande. Växtligheten skulle också hållas nere så att ett öppet landskap bevarades. El och teleledningar grävdes ner i marken för att inte störa landskapet och han godkände heller inte vitmålade flaggstänger eller staket. Fastän tomter var planlagda och godkända ända ner till havet så kom Carl-Johan på andra tankar och ändrade dem till ”allmän platsmark” så att alla skulle ha tillgång till stranden och havet.

I dag finns ett drygt 100-tal familjer som har hus på Bua Strand. Av dessa utgör en liten, men växande andel åretruntboende. Carl-Johan Nilssons vision om en oförstörd boendemiljö har realiserats. Vägarna är fortfarande grusade och vegetationen hålls med gemensamma krafter nere för att alla ska behålla havsutsikten. Asfalt och gatubelysning hör inte hemma här. Hus målas bara i diskreta färger och man är mån om att inte beröva någon granne dess utsikt eller att ha störande lampor tända på natten etc. Bua Strand med dess vägar och strövområden sköts av strandens samfällighetsförening. I denna ingår en ”trivselsektion”, som anordnar strandstädning, påskmarschaller, midsommarfirande mm, för att göra livet på stranden trevligt. För de boende på Bua Strand känns det viktigt att förvalta den unika och vackra miljön i samklang med den ursprungliga exploatörens idéer och att välkomna till stranden alla som kan känna och respektera Bua Strands särprägel. Bua Strand är ett unikt område tack vare en mans idéer och framtidsvisioner på 30-talet. Alla som bor på området har ansvar för att hans livsverk bevaras.