Den 17 maj 1937 annonserade Carl-Johan i Borås Tidning om Bua Strands tomter. Då kostade en tomt 450 kronor och ville man ha tomt och stuga fick man betala 1 500 kronor. De första husen som byggdes var Carl-Johans eget, Wikströms, Hjersings, Thoréns och Thorsviks. 1937 köpte Axel Nylander, chef för Borås mekaniska verkstad en tomt på Bua Strand och byggde där Semesterhemmet. Hans tanke var att erbjuda verkstadens arbetare ett hem vid havet dit de kunde ta familjen under semestern. De reste till Bua Strand på lastbilsflak försedda med trädgårdssoffor. Det stora huset användes som samlingsplats och matsal och i de intilliggande hytterna fick arbetarna och deras familjer bo. Hytterna hade namn som Hammaren, Släggan, Svarven - namn med anknytning verkstaden. Det gemensamma toaletthuset fick namnet Burken. För att även arbetarnas hustrur skulle få en stunds vila anställdes hushållerskor som lagade maten i det stora huset. När det så var dags att äta slog de på en hästsko som var upphängd utanför huset och de semesterlediga arbetarna kunde då komma till dukat bord.