Vi värnar om vägkanterna sedan många år och slår dem sent

så insekter ska kunna ha nytta av blommorna...och i förlängningen vi själva....

Nu blommar bl a väldoftande fridlysta orkideer bland stenarna...

Nattviol och Fläckigt Nyckelblomster...

Lukta på dem...men bryt dem inte.