Bua Strand augusti 2020


Fridlysta växter:

Nattviol Orchis odorata

Fläckigt nyckelblomster,Dachtylorchis

Strandmolke Sonchus palustris

Marrisp Limonium vulgare


Växter att vara rädda om:

Dvärgarun Centaurium pulchellum

Kärrtörel Euphorbia palustris

Strandkål Crambe maritima

Strandmalört Artemisia maritima

Kvanne angelica litorialis

Blåmunkar Monke Jasione montana...

Stallört Onobrychis hirsina (Esparsett)kvanne
nattviol
nyckelblomster
dvärgarun
strandmalört