Grodvatten grävda på Bua strand med medel från Länsstyrelsen

Strandängarna sköts nu av Länsstyrelsen men vi har fler områden med allmän platsmark. I höstas gjordes en inventering av alla områden som ska hållas efter vilket resulterat i en naturvårdsplan för de närmsta åren. I vinter har vi ( Håkan) bränt rishögen nere vid Skärskulle, öppnat upp stigarna i området och nu senast har ett ganska stort område vid Midsommarängen rensats från sly. Har du tid, lust och ork att vara med när vi röjer så hör av dig till styrelsen